ورود با اکانت
یا
نام کاربری (ایمیل)
کلمه عبور
درخواست های بیانیه تایید :
0
درخواست های مشاوره :
0
توانایی ها :
درخواست های بیانیه تایید :
0
درخواست های مشاوره :
0
توانایی ها :
مین الان نگاهی به فهرست دروس متمم بیندازید. کافی است سری به درس‌های دوره MBA یا سری به درس‌های گروه
درخواست های بیانیه تایید :
0
درخواست های مشاوره :
0
توانایی ها :
ریشه لغوی[ویرایش] واژه اقتصاد (به انگلیسی: economy) از واژه οἰκονομία (اُیکُنُمیا) در زبان یونان با
درخواست های بیانیه تایید :
0
درخواست های مشاوره :
0
توانایی ها :
درخواست های بیانیه تایید :
0
درخواست های مشاوره :
1
توانایی ها :