ورود با اکانت
یا
نام کاربری (ایمیل)
کلمه عبور
مشخصات شخصی و اطلاعات ارتباطی
حسین سعیدی
درخواست های بیانیه تایید :0
درخواست های مشاوره : 0
سوابق تحصیلی، دانشگاهی و علمی-آموزشی
مدرک تحصیلی:
مقطع تحصیلی: فوق دیپلم
رشته: لالبابلا
دانشگاه: شریف
سال فارغ التحصیلی: 1395
تجریه تدریس:
نام موسسه : بیذبذ
دوره ارائه شده: بیذذب
پژوهش:
عنوان : طرزطر
دست آورد ها: طزرطزرطزر
خلاصه: طزرطزرطز
زمینه های مورد علاقه برای شروع، سرمایه گذاری و کارآفرینی:
زمینه : تکنولوژی
زمینه : سلامت
ارائه مشاوره در زمینه
عنوان : سلامت
خلاصه : ذبیذیبذبیذ
عنوان : ICT
خلاصه : یبذیبذ ببی ذیذب